Turkusowa organizacja – charakterystyka Turkusowa organizacja to termin, który zaproponował Frederica Laloux, który opisuje nową formę organizacji. Formę tą opieramy na założeniach samokierujących się zespołów i wyższego stopnia równości i zaufania.

W przeciwieństwie do tradycyjnych struktur hierarchicznych, decyzje podejmujemy w zespołach. Każdy pracownik ma większą autonomię i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji. Prowadzi to do większego zaangażowania i motywacji.

Współpraca

Turkusowe organizacje promują kulturę współpracy i współdziałania. Co dzięki temu zyskasz? Zespoły pracują razem. Przede wszystkim dzielą wiedzę i umiejętności oraz odpowiedzialności. Co istotne nie ma silnej hierarchii ani podziału na kategorie pracowników. To właśnie sprzyja tworzeniu więzi i budowaniu silnych relacji w organizacji.

Turkusowa organizacja – charakterystyka –

zaufanie

Turkusowe organizacje opierają się na wysokim poziomie zaufania między pracownikami i między zespołami. Co więcej decyzje podejmujemy w oparciu o zaufanie do kompetencji i intencji innych osób. Pracownicy mają większą swobodę w wykonywaniu swojej pracy, co prowadzi do większej odpowiedzialności i zaangażowania.

Co ważne turkusowe firmy kierują się głębszym sensem celu. Cel ten przekracza czysto ekonomiczne motywacje. Dzięki temu firmy skupiają się na wartościach oraz misji i wpływie społecznym. Dlatego też pracownicy są inspirowani większą ideą i dążą do realizacji wspólnych celów.

Po drugie takie firmy przede wszystkim inwestują w rozwój osobisty pracowników. Co ważne wspierają ich w zdobywaniu nowych umiejętności, rozwijaniu talentów i rozwijaniu pełnego potencjału. Wiedza i rozwój są traktowane jako kluczowe elementy organizacji.

Turkusowa organizacja – charakterystyka Współpraca z innymi podmiotami

Turkusowe organizacje są otwarte na współpracę z innymi organizacjami, a także klientami, lub dostawcami i społecznością. Widzą się jako część większego ekosystemu i dążą do tworzenia wartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podsumowanie

Turkusowe organizacje nie są jeszcze powszechne, ale coraz więcej organizacji eksperymentuje z tą formą. Wprowadzenie takiego modelu wymaga rewizji tradycyjnych struktur, kultury organizacyjnej i sposobu zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *