Dziś o rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz liczeniu terminów końca okresu wypowiedzenia. Prawo pracy w odróżnieniu od prawa cywilnego zawiera pewną specyfikę liczenia terminów. Choć temat jest popularny, to zdarza mi się spotykać, że osoby mają problem z określeniem, do kiedy faktycznie pozostaną w stosunku pracy w przypadku, gdy otrzymają wypowiedzenie lub sami je złożą.

Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy każda ze stron, czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od rodzaju umowy o pracę, a także okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Od kilku lat w przepisach zrównane zostały okresy wypowiedzenia umów na czas określony i nieokreślony.

Jeżeli chodzi o okresy wypowiedzenia umów na okres próbny (art. 34 K. p.), wynoszą one:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowy zawarte na czas określony i nieokreślony mają następujące okresy wypowiedzenia (art. 36 K. p.):

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W sytuacji, gdy umowa na czas określony lub nieokreślony została wypowiedziana przez pracodawcę w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji, ewentualnie innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia maksymalnie do 1 miesiąca. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, a okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia.

Art. 30 § 21 K. p. wskazuje sposób liczenia upływu okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli okres ten wynosi tydzień (lub wielokrotność), okres wypowiedzenia kończy się w sobotę, natomiast w przypadku okresów miesięcznych (lub ich wielokrotności) kończy w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 1.

Umowa o pracę na okres próbny 1-miesięczny (01.05.2021 – 31.05.2021). W tym wypadku okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. Załóżmy, że umowa została wypowiedziana 17.05.2021 (poniedziałek). Okres wypowiedzenia upłynie 29.05.2021 (sobota). Gdyby ta sama umowa został wypowiedziana np. 21.05.2021 (piątek), okres wypowiedzenia upłynąłby również 29.05.2021 (sobota).

Przykład 2.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, pracownik zatrudniony od 01.01.2015, czyli występuje tu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Przyjmijmy, że umowa została wypowiedziana 04.05.2021. Okres wypowiedzenia upłynie 31.08.2021. Gdyby ta sama umowa został wypowiedziana np. 17.05.2021 lub 31.05.2021, okres wypowiedzenia upłynąłby również 31.08.2021.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *