Kluczowe wskaźniki HR W tym artykule przedstawimy kluczowe wskaźniki HR. Pomoże to Państwu zwrócić baczniejszą uwagę na pewne kwestie w firmie. Jeśli to konieczne spróbuj poprawić sposób funkcjonowania firmy w wymienionych obszarach.

Rotacja pracowników – Wskaźnik ten mierzy odsetek pracowników, którzy opuścili organizację w określonym okresie czasu. Wysoka rotacja może sygnalizować problemy z zatrzymywaniem talentów, koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników oraz negatywny wpływ na stabilność organizacji.

Absencja pracowników – Wskaźnik absencji odnosi się do ilości czasu, w którym pracownicy nieobecni są w pracy ze względu na chorobę, urlop, zwolnienie lekarskie itp. Monitorowanie tego wskaźnika pomaga zidentyfikować problemy zdrowotne i motywacyjne, a także oszacować koszty związane z absencją.

Kluczowe wskaźniki HR

Zmierz także satysfakcję z pracy

Wskaźnik zaangażowania pracowników ocenia stopień zaangażowania, poziom satysfakcji i lojalności pracowników wobec organizacji. Wysokie zaangażowanie jest związane z większą produktywnością, większą lojalnością i lepszą retencją pracowników.

Czas do wypełnienia wakatów: Ten wskaźnik odnosi się do czasu, jaki upływa od momentu powstania wakatu do zatrudnienia nowego pracownika. Długi czas do wypełnienia wakatów może prowadzić do przestoju w pracy i kosztów związanych z nieobsadzonymi stanowiskami.

Koszty zatrudnienia

Wskaźnik ten mierzy łączne koszty związane z procesem rekrutacji i selekcji nowych pracowników, w tym koszty ogłoszeń, honorariów dla agencji rekrutacyjnych, przeprowadzania badań i szkoleń wstępnych. Pomaga to ocenić efektywność procesu rekrutacji i kontrolować koszty związane z pozyskiwaniem talentów.

Czytaj też: Rodzaje działalności gospodarczych

Kluczowe wskaźniki HR

Nie zapomnij o rozwoju pracownika

Ważnych informacji dostarczają także wskaźniki związane z szkoleniami i rozwojem pracowników pomagają ocenić efektywność programów szkoleniowych i inwestycji w rozwój pracowników. Przykłady to średnia liczba godzin szkoleń na pracownika, odsetek pracowników uczestniczących w szkoleniach itp.

Wskaźnik wynagrodzeń

Obejmują takie wskaźniki jak średnie wynagrodzenie, wskaźnik różnicy płac między płcią lub etnicznością. Warto zmierzyć także relacja wynagrodzenia do przeciętnej płacy na rynku pracy itp. Pomagają ocenić konkurencyjność wynagrodzeń i sprawiedliwość płac w organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *