Przeglądaj etykiety dla

umowa zlecenia a pozarolnicza działalność

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów
Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność Przykład trzeci

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność oraz emerytura lub renta.Osoba, która nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może także wykonywaćpracę na umowę zlecenie. Jednocześnie prowadzić także poza rolniczą działalnośćgospodarczą. Z tytułu obu umów Osoba ta jest zobowiązana do odprowadzania składek naubezpieczenia Emerytalne i rentowe. Tak jest do czasu ustalenia prawa do emerytury. Jeślijesteśmy …