Przeglądaj etykiety dla

Pracownik transgraniczny

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów
Pracownik transgraniczny

Pracownik transgraniczny

Pracownik transgraniczny Polska, jako członek Unii Europejskiej, stosuje zasadę swobodnego przepływu pracowników w ramach UE. Oznacza to, że obywatele państw członkowskich mają prawo do podejmowania pracy w Polsce na tych samych zasadach co obywatele polscy, bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę. Art. 11^1 Kodeksu pracy definiuje pracownika transgranicznego jako osobę zatrudnioną na terytorium Polski, która …