Przeglądaj etykiety dla

Obowiązki zleceniobiorcy

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów
Obowiązki zleceniobiorcy

Obowiązki zleceniobiorcy

Stronami umowy zlecenia są zlecenia dawca i zleceniobiorca. Nogą nimi być osoby fizyczne,osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Poznajmy obowiązki zleceniobiorcy Zleceniobiorca ma obowiązek wykonania zleconych mu prac jak najlepiej, kierować się wskazówkami zleceniodawcy. Jeśli zachodzi potrzeba, a nie można uzyskać zgody zleceniodawcy, który zna Istniejący stan rzeczy i wiemy, że zgodziłby się …