Przeglądaj etykiety dla

Fundusz Pracy i Solidarnościowy

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów

Fundusz Pracy i Solidarnościowy

Fundusz Pracy i Solidarnościowy nakłada na nas dodatkowe obciążenia finansowe, obok składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli pracujemy na umowie zlecenia. Te składki są obowiązkowe i są płacone za okres, w którym obowiązują nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na takich samych zasadach jak składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, składka na …