Przeglądaj etykiety dla

Artykuł 219 Kodeksu Karnego

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów
Artykuł 219 Kodeksu Karnego

Artykuł 219 Kodeksu Karnego

Artykuł 219 Kodeksu Karnego Kodeks Pracy wyraźnie kładzie nacisk na obowiązek pracodawcy wobec pracownika w kwestii wynagrodzenia. Każdy przedsiębiorca, który nie wypłaci zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, podlega karze. Grzywna wynosi od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Wykroczeniem jest także wypłacanie wynagrodzenia wysokości niższej, niż wynika to z minimalnej stawki godzinowej. …