Rachunkowość to proces rozpoznawania, rejestrowania i podsumowywania informacji finansowych o organizacji. Jest to również proces oceny adekwatności kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową firmy. Prawie wszystkie spółki publiczne w USA są zobowiązane do posiadania systemu księgowego podczas corocznego niezależnego audytu lub drugiego roku działalności. W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o księgowości w swojej firmie.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Co to jest rachunkowość?


Rachunkowość to system rejestrowania i analizowania informacji o działalności finansowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość rejestruje nabycie i wykorzystanie aktywów, zobowiązań, przychodów, wydatków i innych zdarzeń, które mają miejsce w trakcie działalności gospodarczej.

Rodzaje rachunkowości

  • Dochód: Konta dochodów rejestrują przychody, wydatki i inne zdarzenia, które mają miejsce w pewnym okresie czasu. Rachunek zysków i strat pokazuje przychody, wydatki i wynikający z nich zysk za dany okres. – Wydatki: Konta wydatków pokazują koszt sprzedanych towarów, a także inne transakcje, które mają miejsce w pewnym okresie czasu. Bilanse pokazują aktywa, pasywa i kapitał własny na początek i na koniec okresu. – Kapitał: Rachunek kapitałowy dokumentuje nabycie i wykorzystanie aktywów wewnętrznych, takich jak gotówka, należności, sprzęt i budynki. Rachunek kapitałowy pokazuje również, ile każdy składnik aktywów jest wart na koniec okresu.

Jak działa rachunkowość?


Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat pokazuje przychody w ciągu okresu rozliczeniowego, wydatki w okresie rozliczeniowym oraz wynikający z tego zysk lub stratę. Rachunek zysków i strat jest również znany jako „rachunek zysków i strat”, ponieważ pokazuje dochód jako główną część raportu.

Korzyści z rachunkowości

  • Księgowość jest nieodzownym elementem prowadzenia każdej firmy. Jeśli nie wiesz, co dzieje się z Twoimi finansami lub nie wiesz, jak je kontrolować, Twoja firma jest zagrożona upadkiem. – Księgowość pozwala śledzić wartość aktywów Twojej firmy, śledzić, ile zarobiłeś pieniędzy i zobaczyć swoje wydatki. Ta wiedza jest kluczowa w prowadzeniu firmy, ponieważ pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące każdego aspektu Twojej działalności. – Prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej pomaga zapobiegać oszustwom. Jeśli nie masz funkcjonującego systemu księgowego, inna osoba może łatwo składać fałszywe roszczenia dotyczące aktywów lub przychodów, które w rzeczywistości nie zostały uzyskane przez firmę. – Rachunkowość to sposób mierzenia wartości firmy. Załóżmy, że Twoja firma zarabia 1000 USD w określonym dniu. Jeśli Twoja marża zysku wynosi 10%, zarobiłeś 100 USD. To jedna z miar sukcesu Twojej firmy.

Rola rachunkowości w biznesie


W książce The Accounting Game autorstwa Davida J. Bootha autor wyjaśnia, w jaki sposób księgowość działa, aby „stworzyć realistyczny obraz kondycji finansowej firmy”. Rachunkowość to sposób na zbadanie wyników Twojej firmy i podejmowanie decyzji na podstawie tej analizy. Rachunkowość pozwala ocenić, jak dobrze radzi sobie Twoja firma i określić, czy istnieją sposoby na jej poprawę. Posiadając system księgowy, możesz dokładnie wiedzieć, ile jest warta Twoja firma. Te informacje są bezcenne dla właścicieli firm. Daje im wyobrażenie o wartości ich firmy i pozwala podejmować decyzje dotyczące ich przyszłości w oparciu o tę wiedzę.

Przeszkody dla systemu rachunkowości w biznesie

  • Istnieje wiele przeszkód, które mogą uniemożliwić system księgowy w firmie. Niektóre z tych przeszkód obejmują brak wiedzy finansowej, brak wiedzy technologicznej lub brak zasobów. – Bez systemu księgowego trudno ocenić stan finansowy firmy. Brak jest dokładnej ewidencji przychodów i wydatków, co utrudnia planowanie na przyszłość. – Bez systemu księgowego trudno jest wiedzieć, ile pieniędzy firma zarabia i wydaje. Nie ma dokładnego sposobu śledzenia wszystkich tych transakcji i trudno jest stwierdzić, czy firma jest rentowna, czy nie.

Konkluzja


Chociaż na pierwszy rzut oka księgowość może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest całkiem prosta. Rachunkowość jest niezbędna do śledzenia finansów firmy i może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących Twojej firmy. Systemy księgowe mogą być trudne do skonfigurowania i utrzymania, ale jeśli masz odpowiednich ludzi w swoim zespole, można to łatwo zrobić. Jeśli Twoja firma nie posiada systemu księgowego, nadszedł czas, aby go wdrożyć.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *