Podatki są nieuniknioną częścią życia. Są również bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie dochodów. Kiedy nakładasz podatki, pieniądze otrzymasz raczej wcześniej niż później. Co więcej, za każdym razem, gdy nakładasz podatek, jest to nowe doświadczenie dla osób, które są zobowiązane do jego zapłaty. W Polsce istnieje wiele rodzajów podatków, a stawki i przedziały dochodów różnią się w zależności od rodzaju. W tym artykule wyjaśnimy niektóre z najczęstszych rodzajów podatków w Polsce, aby pomóc Ci w bardziej odpowiedzialnym zarządzaniu finansami i budżetem.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Podatek dochodowy


W Polsce istnieje kilka progów podatkowych. Te nawiasy dotyczą osób fizycznych i firm. Przykładowo osoba zarabiająca do 15 000 zł miesięcznie będzie opodatkowana stawką 10%. Dochód pomiędzy 15 000 a 50 000 zł jest opodatkowany stawką 12%. I tak dalej. Możesz również dokonać wpłaty dobrowolnej, jeśli zarabiasz więcej niż 50 000 zł miesięcznie. Zeznanie podatkowe — zeznanie podatkowe należy składać co roku do czwartego dnia roboczego kwartału. Na przykład zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 czerwca. Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego, zostaniesz obciążony karą w wysokości 5% kwoty, która powinna była zostać uwzględniona. Raportowanie – Każdy podatnik musi zgłaszać wszystkie swoje źródła dochodów, niezależnie od tego, czy płaci podatek, czy nie. Obejmuje to pieniądze ze wszystkich miejsc pracy, emerytur, samozatrudnienia, inwestycji, dochodów z wynajmu, spadków, wygranych na loterii i innych źródeł.

Podatek od wartości dodanej


W Polsce istnieje kilka rodzajów podatku VAT. Wśród nich jest standardowy podatek od wartości dodanej oraz obniżona stawka na żywność i leki. Standardowy podatek VAT – W ramach tego systemu podatek od wartości dodanej jest nakładany na wszystkie towary, towary i usługi w wysokości 23%. Istnieją jednak pewne kategorie towarów i usług, które są zwolnione z podatku VAT. Należą do nich podstawowe artykuły spożywcze, leki, usługi medyczne i edukacja. Obniżony VAT – Jest to obniżona stawka VAT na artykuły spożywcze, usługi zdrowotne, transport i mieszkania. Wszystko to podlega obniżonej stawce VAT. Artykuły spożywcze objęte obniżoną stawką VAT to chleb, płatki zbożowe, ryż, makaron, ziemniaki, cukier, mleko, olej i żywność dla dzieci.

Podatek od zysków kapitałowych


Polskie przepisy podatkowe nie rozróżniają inwestycji dokonywanych w Polsce od inwestycji realizowanych za granicą. Wszystkie inwestycje dokonane w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. I podobnie inwestycje dokonane za granicą podlegają polskiemu podatkowi od zysków kapitałowych. Jeśli dokonujesz inwestycji, musisz zgłosić zysk w zeznaniu podatkowym. Opodatkowanie odbywa się na podstawie stosunku zysków do strat. Oznacza to, że zysk jest obliczany jako procent kwoty inwestycji. Stawka opodatkowania zależy od rodzaju inwestycji. Na przykład, jeśli dokonujesz inwestycji w akcje, jest to traktowane jako inwestycja biznesowa i podlega opodatkowaniu według stawki zysku firmy. Inwestycja w akcje spółki będącej właścicielem nieruchomości jest uważana za aktywa kapitałowe i podlega opodatkowaniu według indywidualnej stawki.

Podatki od wynagrodzeń – Ubezpieczenia społeczne


Ubezpieczenia społeczne to rodzaj podatków od wynagrodzeń w Polsce. Podatek ten jest obowiązkowy i jest wykazywany w zeznaniu podatkowym. ZUS wypłacany jest w dwóch ratach. Pierwszą płaci pracodawca, a drugą pracownik. Kwota ta może zostać odliczona od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym. Stawka ubezpieczenia społecznego wynosi 14%. Jest ona potrącana z wynagrodzenia każdego pracownika i opłacana przez pracodawcę.

Inne podatki – VAT i akcyza


Istnieje kilka innych podatków, które są pobierane w Polsce. Wśród nich jest podatek od wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Istnieje podatek od zasobów naturalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa. Istnieje również podatek od transportu lotniczego. Podatek od wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych wynosi 19%. Jest to nowy podatek, który został wprowadzony w 2018 r. Stawka podatku zostanie poddana przeglądowi w 2022 r. Podatek od zasobów naturalnych wynosi 21%. Stawka zostanie poddana przeglądowi w 2022 r. Podatek od transportu lotniczego będzie pobierany w wysokości 23% w 2019 i 2021 r. Zostanie ponownie poddany przeglądowi w 2022 r.

Streszczenie


Podatki są nieuniknioną częścią życia, a także bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie dochodów. Kiedy nakładasz podatki, pieniądze otrzymasz raczej wcześniej niż później. Co więcej, za każdym razem, gdy nakładasz podatek, jest to nowe doświadczenie dla osób, które są zobowiązane do jego zapłaty. W Polsce istnieje wiele rodzajów podatków, a stawki i przedziały dochodów różnią się w zależności od rodzaju.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *