Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopie na żądanie

Kodeks pracy o urlopie na żądanie traktuje dość lapidarnie. Ustawa wskazuje, że: Obowiązkiem pracodawcy jest udzielić pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w terminie podanym przez pracownika (art. 1672 K. p.), Żądanie udzielenia urlopu pracownik obowiązany jest zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 1672 K. p.), Bez względu na … Read more